اگر مشکلي داري، به دليل طرز فکر توست و تنها راهي که مي تواني مشکلات را براي هميشه حل کني، اين است که طرز فکرت را تغيير دهي.
وین دایر
خط مشی شرکت
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت

تعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای ایمن .

پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و خطرات کاری در جهت ایجاد محیطی سبز و ایمن .

ارتقائ دانش فنی خدمات مهندسی و پیمانکاری.

افزایش سهم بازار شرکت در زمینه خدمات پیمانکاری و مهندسی.

ارائه خدمات با کیفیت و منطبق بر استانداردهای مربوطه در جهت افزایش رضایتمندی کارفرمایان و سایر طرف های ذینفع .

تعهد به بهبود مستمر و اثر بخش سیستم ، فرآیندها و خدمات قابل ارائه .

,تولید انواع مواد شیمیایی ,شرکت صنایع پتروشیمی پتروسینا,اجرای پروژه ها و عملیات ساخت , کارهای ابنیه و سازه های صنعتی , نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ,خدمات بازرگانی خدمات فنی, برنامه ریزی و کنترل پروژه ,خدمات تأمين کالا و ساخت قطعات-بازرگانی