خط مشی شرکت
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت

تعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای ایمن .

پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و خطرات کاری در جهت ایجاد محیطی سبز و ایمن .

ارتقائ دانش فنی خدمات مهندسی و پیمانکاری.

افزایش سهم بازار شرکت در زمینه خدمات پیمانکاری و مهندسی.

ارائه خدمات با کیفیت و منطبق بر استانداردهای مربوطه در جهت افزایش رضایتمندی کارفرمایان و سایر طرف های ذینفع .

تعهد به بهبود مستمر و اثر بخش سیستم ، فرآیندها و خدمات قابل ارائه .

,تولید انواع مواد شیمیایی ,شرکت صنایع پتروشیمی پتروسینا,اجرای پروژه ها و عملیات ساخت , کارهای ابنیه و سازه های صنعتی , نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ,خدمات بازرگانی خدمات فنی, برنامه ریزی و کنترل پروژه ,خدمات تأمين کالا و ساخت قطعات-بازرگانی