كارهاي ابنيه و سازه هاي صنعتی
تهيه و تأمين بتن طبق استانداردهاي رايج فني يا طبق دستورالعمل ارائه شده توسط كارفرما .
آرماتوربندي طبق نقشه هاي ارائه شده توسط كارفرما .
قالب بندي براي اجراي عمليات بتن ريزي .
بتن ريزي در هر حجم و هر مقدار جهت ساخت فنداسيون و بناهاي صنعتي .
خدمات بازرگانی محوطه سازي و كانالهاي بتن جهت عبور تأسيسات صنعتي .
خاك برداري ، خاك ريزي و تسطيح محوطه هاي صنعتي .
ساخت و احداث سازه هاي بتن و فلزي .
ساخت و احداث حوضچه هاي بتن و برجهاي خنك كننده .
,تولید انواع مواد شیمیایی ,شرکت صنایع پتروشیمی پتروسینا,اجرای پروژه ها و عملیات ساخت , کارهای ابنیه و سازه های صنعتی , نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ,خدمات بازرگانی خدمات فنی, برنامه ریزی و کنترل پروژه ,خدمات تأمين کالا و ساخت قطعات-بازرگانی