آن که خشم بر او چيره نشود و بر گنهکار سخت نگيرد از گزند در امان است .
بزرگمهر
برنامه ريزي و كنترل پروژه

خدمات ارائه شده توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه به ديگر مديريتهاي شركت شامل خدمات داخلي :

تهيه برنامه هاي مختلف براي عمليات تعميرات و پروژه هاي در دست اقدام .
برآورد هزينه هاي مناقصات مختلف .

ارائه خدمات خارج از شركت بصورت مديريت اجرائي طرحهاي صنعتي شامل موارد ذيل مي باشد :

تـهيه روش و دستورالعملهاي اجـرائي كارگاه جهـت تنظيم ارتباطـات كارفرما با مشاوران و پيمانكاران .
تعـيين حدود خدمات مشـاوران و پيمانـكاران و فصل مـشترك خدمات
كنـترل پروژه و تعـيين تنگناها و روشـهاي اجرائي مربوطـه .
,تولید انواع مواد شیمیایی ,شرکت صنایع پتروشیمی پتروسینا,اجرای پروژه ها و عملیات ساخت , کارهای ابنیه و سازه های صنعتی , نصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ,خدمات بازرگانی خدمات فنی, برنامه ریزی و کنترل پروژه ,خدمات تأمين کالا و ساخت قطعات-بازرگانی